Ledarskapscirkeln

Ledarskapsutveckling

Vi utvecklar ledarskap

Inspiration

Våra vänner

Vilka är vi?

Ledarskapscirkeln är ett nätverk som består av ledarskapskonsulterna Staffan Åkerblom, Anna Thurdin Hedblad och Pär Skoglund Finquist. Vi har över femtio års samlad erfarenhet inom ledarskapsutveckling på både strategisk och operativ nivå. Med detta i ryggen är vi övertygade om att det ledarskap som kan möta utmaningarna i vår tid kräver utveckling som expanderar medvetandet och den inre kompassen – vertikal utveckling.

Vår passion

Men vad är det som frigör den kraften? Och när fastnar vi? Varför verkar vissa ledare ha lättare tillgång till hela sin förmåga än andra? Passionen kring dessa frågor har fört oss tre samman, och vi vill med Ledarskapscirkeln bidra med ett slags lägereld att samlas vid för att utforska och söka svar, tillsammans med andra. 

The Leadership Circle

Vi är alla tre certifierade i utvecklingsverktyget The Leadership Circle (TLC), som är ett enastående ramverk för ledarskap och en uppsättning mätverktyg, bl.a. en 360. Sammantaget fångar TLC ledarskapet (individuellt och kollektivt) såväl på utsidan som på insidan. Det ger ledare nycklar till de djupare mönster som påverkar både framgångar och återkommande utmaningar. I vår coachingverksamhet ger TLC våra klienter god vägvisning att frigöra hela sin potential, på såväl individ-, team- som organisationsnivå (ledarskapskultur). Forskningen visar tydligt att ett mer medvetet ledarskap är starkt kopplat till ökad effektivitet både i ledarskapet i sig och till organisationens resultat.

TLC tar världen med storm, men är ännu relativt okänt i vår del av världen. Vi ser att TLC kan hjälpa ledare att ta större kliv i sin ledarutveckling, med mindre ansträngning. Därför verkar vi för spridningen av TLC i Sverige och Norden. 

Aktuellt

Seminarium på Mindshift InterAction den 4 dec